Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koti­ta­lo on artik­ke­lis­saan 18.5.2017 kerän­nyt yhteen vas­tauk­sia ylei­sim­piin par­ve­kegril­laa­mis­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin.

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä väli­koh­tauk­sil­ta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.

SOLA Isännöinti Oy toivottaa hyvää juhannusta asiakkailleen!

Hyt­ty­sen hyri­nä,
ukko­sen jyri­nä,
puro­jen juok­su,
mata­ran tuok­su,
mato­jen ton­ki­ja,
onne­kas onki­ja,
man­sik­ka­mai­to
– kesä on aito!
Hyvää juhan­nus­ta!

 

 

Hen­ki­lö­kun­tam­me rau­hoit­tuu juhan­nuk­sen viet­toon. Toi­mis­tom­me on auki jäl­leen maa­nan­tai­na 24.6. klo 10.00.

- SOLA Isän­nöin­ti Oy