Kirjanpito

Kirjanpito

Yri­tyk­sem­me tar­jo­aa talo­yh­tiöil­le ja yri­tyk­sil­le talous­hal­lin­non­pal­ve­lu­ja. Kir­jan­pi­tom­me hoi­de­taan oikeel­li­ses­ti, ajan­ta­sai­ses­ti ja kustannustehokkaasti.

Otat­han mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä kun suun­nit­te­let talo­yh­tiö­si tai yri­tyk­se­si  kir­jan­pi­don kes­kit­tä­mis­tä pai­kal­li­seen Kemi­jär­ve­läi­seen yritykseen.

Kiinnostuitko palveluistamme?