Hyvää joulua

Hyvää joulua

Toi­vo­tam­me asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le hyvää jou­lua ja Onnel­lis­ta Uut­ta Vuot­ta 2021!

 Toi­mis­tom­me on auki 28- 30.12.2020 klo 10-16.00

SOLA toivottaa asiakkailleen aurinkoista juhannusta

Toi­mis­tom­me läh­tee juhan­nuk­sen viet­toon 18.6.2020 klo 13.00. 

Mikä­li talo­yh­tiöl­lä­si ei ole kiin­teis­tö­huol­toa, kii­reel­li­sis­sä asiois­sa voit soittaa 

Kipa­Ku­ja­la Oy päivistys/ 040 1979 344.

Pal­ve­lem­me Tei­tä taas maa­nan­tai­na 22.6.2020 nor­maa­lis­ti klo 10-15.30.

 

Toimistolla vierailu

Coronavirus has no race.

 

 

 

 

 

 

 

Ette­hän ystä­väl­li­ses­ti tule toi­mis­tol­lem­me flunssaisena!
Näin pyrim­me vält­tä­mään hen­ki­lö­kun­tam­me sai­ras­tu­mi­sen, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la tei­tä myös koro­na­pan­de­mian ajan.

Mei­dät tavoit­taa puhe­li­men sekä säh­kö­pos­tin välityksellä.

Lau­ra Sal­me­la, 040 5428 955, laura.salmela@sola-isannointi.fi
Asta Ovas­ka, 050 4333 177, asta.ovaska@sola-isannointi.fi
Tai­na Ter­va­har­ju, 040 0872 131, taina.tervaharju@sola-isannointi.fi
Jyri Mäen­pää, 040 0872 141, jyri.maenpaa@sola-isannointi.fi
 

Pikais­ta para­ne­mis­ta kai­kil­le kipeä­nä oleville!

Toi­voo SOLA Isän­nöin­ti Oy:n henkilökunta