Toivotamme hyvää juhannusta asiakkaillemme

Läh­dem­me juhan­nuk­sen viet­toon tors­tai­na 24.6. klo 13.00

Kii­reel­li­sis­sä vahin­ko­asiois­sa voit soit­taa nume­roon 040 5428 955, tai ota yhteyt­tä talo­yh­tiö­si huoltoyhtiöön.

Pal­ve­lem­me tei­tä taas maa­nan­tai­na 28.6. nor­maa­lis­ti klo 10-15.30.

Huo­mioit­han aukio­loai­kam­me kesä­ai­ka­na (1.6- 31.8 klo. 10-15.30)

 

Hallituksen oikeus määrätä pelisäännöt sähköauton latauspisteen käytölle

Kevät etenee vauhdilla ja samaan tapaan tuntuvat lisääntyvät myös sähköautot ja niiden lataustarpeet. Ensimmäisen ladattavan auton ilmestyessä pihalle, joudutaan tekemään ratkaisuja sen suhteen, miten lataaminen oikein käytännössä voidaan järjestää. Latausjärjestelmän toteuttamisessa joudutaan usein tekemään muutoksia paitsi autopaikoille, myös yhtiön tiloihin ja sen sähköjärjestelmään. Huomioon on otettava sähköjärjestelmän kapasiteetin lisäksi myös käytettävä latausteknologia.

Lisä­tie­to­ja säh­kö­au­ton lataus­pis­teen pelisäännöille:

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/hallituksenoikeusmaaratapelisaannotsahkoautonlatauspisteenkaytolle/

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/latausmahdollisuudetkaytannossa/

 

Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä välikohtauksilta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.