Hinnasto

Erillishinnasto alkaen 1.1.2019

Osakkaan maksuvastuulla:

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus (sup­pea) toi­mi­tus 3-7vrk sisäl­lä  40,00 €

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus (laa­ja) toi­mi­tus 3-7vrk sisäl­lä       80,00 €

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tuk­sen pika­toi­mi­tus­li­sä, toi­mi­tus 1-2vrk sisäl­lä (sup­pe ja laa­ja­ver­sio) 40,00 €

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus (kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät)  100,00 €

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus (sup­pea, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät)   50,00 €

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­seen lii­tet­tä­vä huo­neis­ton poh­ja­ku­va  10,00 €

Lai­nao­suus­las­kel­ma  55,00 €

Muu­tos­töi­den­val­von­ta  80,00 €

Kos­teuse­ris­tyk­sen tar­kas­tus­ra­port­ti  60,00 €

Taloyhtiön maksuvastuulla:

Kun­nos­sa­pi­to­tar­ve­sel­vi­tyk­sen päi­vi­tys    60,00 €

Pelas­tus­suun­ni­tel­man päi­vi­tys  60,00 €

Kokous­palk­kiot  65,00 €/ kokous

Kulu­tus­las­ku­tus ja mak­sun val­von­ta   6,00 €/ huoneisto

Huo­neis­to­koh­tais­ten vesi­mit­ta­rei­den luen­ta   7,50 €/ huoneisto

Pää­ve­si­mit­ta­rei­den luen­ta   25,00 €/ mittari

Kopiokulut:

A4   0,45 €/ kpl                        A3   0,65 €/ kpl

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Kaikista asunnossa tehtävästä muutoksista on ilmoitettava isännöitsijälle, lukuunottamatta tapetointia ja maalausta. Ilmoita remontista hyvissä ajoin mielellään ennen muutostyöhön ryhtymistä.