Hinnasto

Erillishinnasto alkaen 1.1.2024

Osakkaan maksuvastuulla:

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus (sup­pea) toi­mi­tus 3-7vrk sisäl­lä  50,00 €

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus (laa­ja) toi­mi­tus 3-7vrk sisäl­lä       80,00 €

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tuk­sen pika­toi­mi­tus­li­sä, toi­mi­tus 1-2vrk sisäl­lä (sup­pe ja laa­ja­ver­sio) 40,00 €

Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus (kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät)  100,00 €

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus (sup­pea, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät)   60,00 €

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­seen lii­tet­tä­vä huo­neis­ton poh­ja­ku­va  10,00 €

Lai­nao­suus­las­kel­ma  55,00 €

Muu­tos­töi­den­val­von­ta  80,00 €

Kos­teuse­ris­tyk­sen tar­kas­tus­ra­port­ti  60,00 €

Taloyhtiön maksuvastuulla:

Kun­nos­sa­pi­to­tar­ve­sel­vi­tyk­sen päi­vi­tys  60,00 €

Pelas­tus­suun­ni­tel­man päi­vi­tys  60,00 €

Kokous­palk­kiot  65,00 €/ kokous

Kulu­tus­las­ku­tus ja mak­sun val­von­ta   6,00 €/ huoneisto

Huo­neis­to­koh­tais­ten vesi­mit­ta­rei­den luen­ta   7,50 €/ huoneisto

Pää­ve­si­mit­ta­rei­den luen­ta   25,00 €/ mittari

Kopiokulut:

A4   0,45 €/ kpl                        A3   0,65 €/ kpl