Vastuunjakotaulukko

Meil­tä voi ostaa uudis­tu­neen vas­tuun­ja­ko­tau­lu­kon, joka ker­too miten kun­nos­sa­pi­to­vas­tuut jakau­tu­vat osak­kaan ja talo­yh­tiön kes­ken. Kysy lisää toimistoltamme!

 

Hin­ta: 13,50 € / kpl

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Yhtiö­ko­kouk­seen voi nyky­ään osal­lis­tua myös etä­nä, esi­mer­kik­si Sky­pen väli­tyk­sel­lä, mikä­li ei pää­se pai­kan­pääl­le sovit­tu­na päi­vä­nä. Lisää tie­toa löy­tyy alla ole­vas­ta linkistä.

Yhtiö­ko­kouk­seen osal­lis­tu­mi­nen etänä

 

 

Kiin­teis­tö­lii­ton sivuil­ta löy­dät rat­kai­su­ja mah­dol­li­siin ongelmiin.

Link­ki sivuil­le: Kiin­teis­tö­liit­to