Huoneistotietojärjestelmä tuo taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen

Säh­köi­nen omis­ta­ja­mer­kin­tä huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä kor­vaa pape­ri­sen osa­ke­kir­jan käy­tön osa­ke­huo­neis­to­jen vaih­dan­nas­sa ja lai­nan vakuu­te­na. Huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä sää­de­tään lais­sa, ja sen toteu­tuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta vas­taa Maan­mit­taus­lai­tos. Siir­to on asun­to-osa­keyh­tiöil­le pakol­li­nen mut­ta kes­ki­näi­sil­le kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöil­le vapaaehtoinen.

Säh­köi­seen rekis­te­riin siir­ty­mi­nen paran­taa asuin­huo­neis­to­jen tie­to­jen ja omis­ta­ja­mer­kin­tö­jen saa­ta­vuut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta. Tämä suju­voit­taa asun­to­kaup­paa ja luo­ton­an­toa. Pape­ri­sis­ta osa­ke­kir­jois­ta luo­pu­mi­nen mah­dol­lis­taa digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen ja hel­pot­taa monen toi­mi­jan työ­tä. Kysees­sä on mer­kit­tä­vä siir­ty­mä uuteen digi­taa­li­seen järjestelmään.

Osak­kee­no­mis­ta­ja voi kos­ka tahan­sa osa­ke­luet­te­lon siir­ron jäl­keen hakea omis­tuk­sen rekis­te­röin­tiä. Rekis­te­röin­tiä on haet­ta­va 10 vuo­den kulues­sa osa­ke­luet­te­lon siir­ros­ta. Jos osa­ke­kir­ja on pan­kis­sa lai­nan vakuu­te­na, myös pank­ki voi hakea omis­tuk­sen rekis­te­röin­tiä osak­kee­no­mis­ta­jan puolesta.

https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma