Sola Isännöinti Oy

Laa­duk­kai­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja talo­yh­tiöil­le

Pal­ve­lutOta yhteyt­tä

Tietoa meistä

SOLA Isän­nöin­ti Oy on yksi­tyi­nen isän­nöin­tiy­ri­tys, joka on perus­tet­tu Kemi­jär­vel­lä 12.12.2018. Tuo­tam­me laa­duk­kai­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja talo­yh­tiöil­le. Pyrim­me omal­la osaa­mi­sel­lam­me nos­ta­maan talo­yh­tiöi­den elin­kaar­ta ja tuot­ta­maan talo­yh­tiön asuk­kail­le laa­du­kas­ta asu­mis­ta.

Olem­me sitou­tu­neet nou­dat­ta­maan isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. Meil­lä työs­ken­te­lee nel­jä kiin­teis­tö­alan ammat­ti­lais­ta ja toi­min­ta­ta­poi­him­me kuu­luu suun­ni­tel­mal­li­nen sekä pit­kä­jän­tei­nen yhteis­työ talo­yh­tiöi­den, yhteis­työ­kump­pa­nei­den ja sidos­ryh­mien kans­sa.

Yri­tyk­sem­me on Yrittäjät.fi jäsen.

Palvelut

Isännöinti

Tar­joam­me isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja Kemi­jär­vel­lä, Sal­las­sa, Pel­ko­sen­nie­mel­lä ja Savu­kos­kel­la, myös lähia­lu­een tun­tu­ri­koh­teet kuu­lu­vat Isän­nöin­ti­tii­mim­me huo­lel­li­seen hoi­toon.

Kirjanpito

Yri­tyk­sem­me tar­jo­aa talo­yh­tiöil­le ja yri­tyk­sil­le talous­hal­lin­non­pal­ve­lu­ja. Kir­jan­pi­tom­me hoi­de­taan oikeel­li­ses­ti, ajan­ta­sai­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Saako parvekkeella grillata?

                  Koti­ta­lo on artik­ke­lis­saan 18.5.2017 kerän­nyt yhteen vas­tauk­sia ylei­sim­piin par­ve­kegril­laa­mis­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin. Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka…

lue lisää

SOLA Isännöinti Oy toivottaa hyvää juhannusta asiakkailleen!

Hyt­ty­sen hyri­nä, ukko­sen jyri­nä, puro­jen juok­su, mata­ran tuok­su, mato­jen ton­ki­ja, onne­kas onki­ja, man­sik­ka­mai­to – kesä on aito! Hyvää juhan­nus­ta!     Hen­ki­lö­kun­tam­me rau­hoit­tuu juhan­nuk­sen viet­toon. Toi­mis­tom­me on auki jäl­leen maa­nan­tai­na 24.6. klo 10.00. -…

lue lisää

Kiinnostuitko palveluistamme?