Läh­dem­me juhan­nuk­sen viet­toon tors­tai­na 24.6. klo 13.00

Kii­reel­li­sis­sä vahin­ko­asiois­sa voit soit­taa nume­roon 040 5428 955, tai ota yhteyt­tä talo­yh­tiö­si huoltoyhtiöön.

Pal­ve­lem­me tei­tä taas maa­nan­tai­na 28.6. nor­maa­lis­ti klo 10-15.30.

Huo­mioit­han aukio­loai­kam­me kesä­ai­ka­na (1.6- 31.8 klo. 10-15.30)