Tee Kiin­teis­tö­lii­ton sivuil­la leik­ki­mie­li­nen tes­ti, joka ker­too mil­lai­nen kesä­asu­kas olet!

Tes­tin pää­set teke­mään täs­tä.