Ensim­mäi­sen ladat­ta­van auton ilmes­tyes­sä pihal­le, jou­du­taan teke­mään rat­kai­su­ja sen suh­teen, miten lataa­mi­nen oikein käy­tän­nös­sä voi­daan jär­jes­tää. Lataus­jär­jes­tel­män toteut­ta­mi­ses­sa jou­du­taan usein teke­mään muu­tok­sia pait­si auto­pai­koil­le, myös yhtiön tiloi­hin ja sen säh­kö­jär­jes­tel­mään. Huo­mioon on otet­ta­va säh­kö­jär­jes­tel­män kapa­si­tee­tin lisäk­si myös käy­tet­tä­vä latausteknologia.

Lisä­tie­to­ja säh­kö­au­ton lataus­pis­teen pelisäännöille:

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/hallituksenoikeusmaaratapelisaannotsahkoautonlatauspisteenkaytolle/

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/latausmahdollisuudetkaytannossa/